Reklamace

Vrácení zboží

I když je procento vrácení zboží mizivé, máte u nás stejnou záruku jako v kamenném obchodě. 

Záruka

Právo z vad(y) zboží můžete uplatnit do 24 měsíců od převzetí zboží stejně jako v kamenném obchodě. U zboží s uvedenou dobou použitelnosti pak po stanovenou dobu použitelnosti. Neodpovídáme za opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním. U zboží prodaného za nižší cenu neodpovídáme za vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití

Medaprex, s.r.o. nenese odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením, vyplývající z nedodržení pokynů/návodu k užití výrobku, užitím zboží v rozporu s deklarovaným účelem, nedodržením způsobu ošetřování či nenahlášením vady bez zbytečného odkladu. V takovýchto případech může být omezení odpovědnosti ve svém důsledku kvalifikováno jako způsobení vady kupujícím.

Reklamace a její průběh

Reklamaci je možné uplatnit osobně nebo poštou. K tomu, abychom mohli Vaši reklamaci vyřídit, musíte předložit doklad prokazující, že jste zboží zakoupil u annabrandejs.cz (postačí i číslo objednávky nebo doklad o zaplacení).

Vzhledem k povaze zboží nabízeného v internetové prodejně ANNA BRANDEJS (kosmetické, vlasové produkty a doplňky stravy), zdůrazňujeme, že nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Reklamovat zboží nelze také v případě, že výrobku vypršela životnost, nebo vada vznikla nesprávným skladováním.

Osobní předání výrobku                                                              

Vámi zakoupené zboží můžete vrátit na naší pobočce Medaprex, s.r.o., Truhlářská 1518/27, 110 00 Praha 1. Formulář pro vrácení zboží s vámi rádi vyplní naši pracovníci přímo na pobočce. Pokud nebude váš požadavek vyřízen přímo na místě, bude vámi vrácené zboží postoupeno k posouzení našemu reklamačnímu oddělení.

Doručení poštou

V případě, že budete zakoupené zboží zasílat poštou, případně jinou doručovací službou, zašlete zásilku doporučeně na adresu: 

Medaprex s.r.o., Truhlářská 1518/27, 110 00 Praha

Do zásilky přiložte vyplněný formulář pro vrácení zboží, který je volně ke stažení na internetových stránkách annabrandejs.cz

Reklamovaný výrobek není nutné adresovat konkrétnímu pracovníkovi. V žádném případě však nezasílejte reklamované zboží na dobírku.

O průběhu celé reklamace budete informováni e-mailem, který vás upozorní na to, že vaše reklamace byla námi přijata do systému, že byla vyřízena, příp. zamítnuta, že vám byla odeslána, či že si ji máte možnost vyzvednout. Nevyřízení reklamace v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě znamená, že Medaprex, s.r.o. porušil podstatným způsobem smlouvu. To Vám dává právo rozhodnout se mezi odstraněním vady dodáním nové věci nebo chybějící věci, odstraněním vady opravou, přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Neuvedete-li nebo odmítnete-li uvést svoje kontaktní údaje (telefonní kontakt nebo e-mail), potom jste srozuměn s tím, že se o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě, budete zajímat sám a pokud tak neučiníte, musíte snášet důsledky, které pro vás z vaší nečinnosti v tomto směru plynou.

Kontakty 

Níže uvedené kontaktní údaje slouží pro případ potřeby komunikace ohledně vyřízení vašeho požadavku nebo dotazu na reklamační proces. 
e-mail: ivana.nemcova@annabrandejs.cz 
tel.: +420 226 225 500