Acidobazická rovnováha

Mechanismus zabezpečující, aby pH tělesných tekutin nebylo příliš zásadité nebo kyselé

Lidský organismus potřebuje pro své správné fungování vyváženou hladinu pH, tedy aby byly tělesné tekutiny, čímž máme na mysli zejména krev, chemicky neutrální. Jenže jak toho docílit, když samotné přirozené metabolické procesy v organismu způsobují výkyvy pH krve a dalších tekutin ke kyselosti či zásaditosti?

K udržení vyrovnaného pH organismus užívá tří mechanismů:  nárazníkového, dechového a ledvinového.

  • Nárazníkový mechanismus jsou ty látky v krvi, které dokáží neutralizovat kyselé či zásadité odpadní látky.
  • Dechový mechanismus spočívá v tom, že prostřednictvím rychlejšího dýchání dochází k nárůstu vylučování oxidu uhličitého z krve, a díky tomu k celkovému snížení acidity. Platí zde pravidlo, že pomalejší dech naopak zvyšuje kyselost krve.
  • Ledvinový mechanismus reguluje kyselost krve díky tomu, kolik zásaditých nebo kyselých látek organismus vyloučí prostřednictvím moči.

Rozlišujeme dvě poruchy acidobazické rovnováhy

  • Acidózu, kdy je pH krve příliš kyselé. Vyvolává ji nedostatek zásaditých, nebo naopak nadbytek kyselých látek v krvi. Dále ji dělíme na metabolickou a respirační.
  • Alkalózu, kdy je pH krve příliš zásadité. Dochází k ní, když se zvyšuje obsah zásad nebo ztrátám kyselin, dělíme ji taktéž na alkalózu metabolickou a respirační.