Acidóza

Překyselení organismu

K acidóze dochází, když se v těle nahromadí příliš kyselin a ledviny ani plíce již nedokáží udržet pH organismu v rovnováze.  Mnoho tělesných procesů produkuje kyseliny. Ledviny a plíce nicméně tuto jemnou nerovnováhu dokáží kompenzovat. Problémy s těmito orgány ale mohou mít za následek překyselení organismu.

Kyselost krve se měří stanovením její hodnoty pH. Čím nižší hodnota pH je, tím více je krev kyselá. Je-li pH vyšší, je krev zásaditější. Hodnota pH by u zdravého člověka měla činit asi 7,4. Pro acidózu je již typická hodnota 7,35 a dále nižší. Ačkoliv se to může zdát jako nepatrný rozdíl, může způsobit vážné zdravotní problémy.

Rozlišujeme dva typy acidózy, metabolickou a respirační. K respirační acidóze dochází, když se příliš CO2 nashromáždí v organismu. Za normálních podmínek plícemi při dýchání CO2 vylučujeme. Někdy se ovšem organismus CO2 nezbavuje dostatečně, a to zejména v důsledku chronických onemocnění cest dýchacích jako je astma, poranění hrudníku, obezity ztěžující dýchání, užívání sedativ, nadměrné konzumace alkoholu, oslabení hrudního svalstva, problémů s nervovým systémem či deformované struktury hrudníku.

Metabolická acidóza započíná v ledvinách, namísto v plicích. Dochází k ní, když ledviny nedokáží eliminovat dostatečné množství kyselin, nebo naopak, když vylučují příliš velké množství zásad. Existují tři hlavní formy metabolické acidózy: diabetická acidóza vznikající v důsledku diabetu, hyperchloremická acidóza vznikající kvůli ztrátě zásaditého hydrogenuhličitanu sodného, často v důsledku průjmů či zvracení, a laktátová acidóza, která vzniká v případě, že je v organismu příliš velké množství kyseliny mléčné. Příčin může být mnoho, od nadměrné konzumace alkoholu, rakoviny, srdečního selhání, kolapsu jater, dlouhodobého nedostatku kyslíku či nízké hladiny krevního cukru, až po dlouhodobou náročnou fyzickou aktivitu.

Mezi nejčastější rizikové faktory rozvoje acidózy patří:

 • Strava s vysokým obsahem tuků a nzkým obsahem sacharidů
 • Selhání ledvin
 • Obezita
 • Dehydratace
 • Otrava aspirinem či methanolem
 • Diabetes

Symptomy acidózy

Respirační i metabolická acidóza mají mnoho společných symptomů, často se nicméně liší na základě příčiny.

Mezi nejběžnější patří:

 • Únava či ospalost
 • Člověk se rychle unaví
 • Krátký dech
 • Zmatení
 • Ospalost
 • Bolesti hlavy

Acidóze nelze zcela předcházet, nicméně lze snížit následovně rizika:

 • Užívat sedativa výhradně dle doporučení lékaře a nekonzumovat k nim alkohol
 • Přestat kouřit
 • Zachovávat si zdravou tělesnou váhu
 • Dostatečně pít
 • Nechat se testovat na diabetes
 • Snížit konzumaci alkoholu