Ajurvéda

Starobylý medicínský přístup založený na vnímání celého těla

Ajurvéda je léčebný holistický přístup pocházející z Indického subkontinentu, kde se vyvinul asi před třemi tisíci let. Hlavní premisou je, že pouze pokud jsou tělo, mysl a duch v rovnováze, můžeme být zdraví a cítit se dobře. Vše ve vesmíru je podle Ajurvédy propojeno. Jsou-li mysl, tělo i duch v harmonii, neobjevují se žádné zdravotní obtíže. K narušení této harmonie může nicméně dojít řadou příčin – poraněním, stárnutím organismu, negativními emocemi nebo například výraznými změnami vnějšího prostředí.

Pět elementů a tři principy

Cílem praktikování Ajurvédy je zachování organismu zdravého, nikoliv snaha o vyléčení z onemocnění. Některé její strategie jsou nicméně cíleny na konkrétní zdravotní obtíže. Podle Ajurvédy se každý člověk skládá z pěti základních elementů, které se také vyskytují v celém vesmíru - vzduchu, prostoru, ohně, vody a země. Ty v lidském organismu společně utváří tři životní síly (tzv. dóša), které mají vliv na to, jak tělo funguje.

Jedná se o dóšy Vata, Pitta a Kapha. Vatu utváří vzduch a prostor, je tedy principem pohybu, Pitta je tvořena ohněm a vodou a je principem metabolismu a Kaphu tvoří voda a země a je energií hmoty.

  • Vata – vliv na buněčné dělení, dech, krevní oběh, vyprazdňování, kardiovaskulární soustavu
  • Pitta – vliv na trávení, metabolismus, aktivitu trávicích enzymů
  • Kapha – vliv na svaly, stabilitu, hmotnost, imunitu

Síly podle Ajurvédy

U každého člověka je poměr těchto tří sil odlišný, jedna z nich bývá typicky dominantní. Každá ze sil má vliv na jinou oblast organismu. Onemocnění a zdravotní problémy podle Ajurvédy plynou z nerovnováhy mezi dóšami.

  • Dominuje-li Vata, rizikem jsou autoimunitní onemocnění, nemoci srdce, úzkosti
  • Dominuje-li Pitta, objevit se může vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární či infekční onemocnění
  • Dominuje-li Kapha, jedinec je náchylný k respiračním onemocněním, obezitě, cukrovce a onkologickým onemocněním

Při léčbě na základě Ajurvédy utváří odborník pacientovi terapii „šitou“ na míru. Zohledňuje přitom jeho fyzickou i psychickou stránku a jeho dominantní princip. Obnovit rovnováhu se poté snaží řadou procesů, mimo jiné očistou, která má organismus zbavit zbytků nestrávené potravy, masážemi a užíváním bylin, koření a rostlinných extraktů.