Anti-aging

Nová medicínská specialiazce zaměřená na zpomalení procesu stárnutí a udržení zdraví

Anti-aging má v současnosti mnnoho různých významů:

  • Ve vědecké sféře se anti-aging a výzkum zaměřuje na zpomalení, prevenci či zvrácení procesu stárnutí. Ačkoliv v současnosti neexistuje žádný mechanismus, jak zvrátit či zpomalit stárnutí u lidí, vyhlídky do budoucna přinášejí jisté přísliby.
  • lékařské sféře znamená anti-aging včasnou detekci, prevenci a léčbu chorob spjatých s rostoucím věkem. V tomto ohledu jsou k dispozici různé typy strategií a terapií.
  • kosmetické sféře je anti-aging označení pro produkty a procedury, které mohou napomoci redukovat viditelné známky stárnutí pleti a zamezit jejímu předčasnému stárnutí