Benigní hyperplazie prostaty

Zvětšená prostata

Benigní hyperplazie prostaty čili zvětšená prostata je běžným projevem stárnutí mužského organismu. Jak se prostata zvětšuje, může způsobovat problémy při močení, v horších případech může být příčinou zdravotních komplikací močového měchýře, urinárního traktu či ledvin. Zvětšenou prostatu lze léčit řadou přístupů. Například užváním léků, minimálně invazivními terapiemi nebo chirurgickým zákrokem.

Symptomy se u osob s benigní hyperplazií prostaty liší, v průběhu času ale dochází k jejich zhoršování.

Mezi běžné příznaky patří:

 • Časté nutkání k močení
 • Časté močení v noci
 • Problémy při močení
 • Slabý či přerušovaný proud moči
 • Neschopnost kompletně vyprázdnit močový měchýř
 • Infekce urinárního traktu
 • Neschopnost močit
 • Přítomnost krve v moči

Velikost prostaty přitom nemusí nezbytně určovat vážnost symptomů. I muži s nepříliš zvětšenou prostatou mohou zažívat nepříjemné komplikace při každodenním životě, naopak jiní muži s výrazně zvětšenou prostatou mohou zažívat jen drobné symptomy.

Příčiny zvětšování prostaty

Prostata se nachází pod močovým měchýřem. Močovod, který odvádí moč z močového měchýře skrze penis pryč z organismu, prochází středem prostaty. Pokud dojde ke zvětšení prostaty, může dojít ke komplikacím s průchodem moči. U většiny mužů dochází k postupnému přirozenému zvětšování prostaty v průběhu života.

Přesné příčiny zvětšování prostaty nejsou známy. Předpokládá se nicméně, že vliv mají změny hladin mužských pohlavních hormonů související se stárnutím organismu.

Rizikovými faktory jsou:

 • Stárnutí organismu
 • Dědičnost
 • Diabetes a onemocnění srdce
 • Obezita