Cholesterol

Látka povahy tuku, která se přirozeně nachází v krvi

Cholesterol je látka steroidní povahy, je přirozenou součástí lidského (i zvířecího) organismu. Primárně cholesterol produkují játra, do těla nicméně přichází i konzumací červeného masa, tučných sýrů, másla či vajec. Nemylte se, cholesterol je nezbytný pro zachování zdraví organismu, problém se objevuje pouze ve chvíli, naroste-li jeho množství přes únosnou míru.

Důležitý i nebezpečný cholesterol

Organismus cholesterol potřebuje pro produkci hormonů, syntézu vitamínu D a látek, které napomáhají trávení potravy.

Zvýšený cholesterol je běžným problémem. Rizikovým faktorem je zvýšená hladina cholesterolu pro onemocnění kardiovaskulární soustavy.

Cholesterol je transportován v krvi na lipoproteinech složených z tuku na povrchu a bílkovin uvnitř. Existují jich dva druhy:

  • LDL (low density lipoprotein, nízkohustotní lipoprotein) je onen „zlý cholesterol“, který se může pomalu ukládat v tepnách, postupně je zužuje, a tím zvyšuje riziko kardiovaskulárního onemocnění.
  • HDL (high density lipoprotein, vysokohustotní lipoprotein) je „hodný cholesterol“, který napomáhá odstranit nadbytečný nežádoucí cholesterol z krevního oběhu a navrací jej zpět do jater, kde se rozkládá a může být následně vyloučen z organismu

Onemocnění bez symptomů

Ke stavu tzv. vysokého cholesterolu dochází, je-li v krvi cholesterolu příliš mnoho. Toto onemocnění nemá viditelné příznaky či symptomy, dotyční jsou nicméně vystaveni vyššímu riziku ischemické choroby srdeční. K té dochází, když se plak usazuje na vnitřních stranách srdečních tepen. Plak utváří cholesterol, tuk, vápník a další látky, které se nachází v krvi. Plak ucpává tepny a dochází k ateroskleróze. V průběhu času dochází ke tvrdnutí plaku a dalšímu zužování tepen, důsledkem je snížený přívod okysličené krve do srdce.

Rizikový pro srdce

V oblasti zanesené plakem může dojít k ruptuře (prasknutí), kdy se na povrchu plak utvoří krevní sraženina. Ta se může natolik zvětšit, až zcela zablokuje průchod krve tepnou. Pak přichází na řadu angina nebo srdeční infarkt.