Dopamin

Důležitý hormon ovlivňující emoce

Dopamin je chemikálie přirozeně přítomná v mozku, která ovlivňuje emoce, pohyby i pocity radosti a bolesti. Dopaminové neurotransmitery se nachází ve středním mozku, v oblasti zvané substantia nigra.

Závažné onemocnění

Existuje pět dopaminových receptorů. Nejčastějším onemocněním, které je příklad ztráty či úbytku dopaminu, je Parkinsonova choroba. Pacienti s tímto onemocněním musí dopamin nahrazovat užíváním léků.

Substantia nigra je důležitou oblastí mozku, která reguluje motoriku. Nachází se v ní buňky, které přirozeně dopamin produkují. Tento hormon není zodpovědný jen za fyzický pohyb, ale ovlivňuje i schopnost učení či chování člověka. Roli hraje při schizofrenii, poruchách pozornosti a stařecké demenci. Podle tzv. dopaminové hypotézy dochází v mozku schizofreniků k nadprodukci dopaminu.

Jak stárneme, dopaminu ubývá. Reguluje pocity a vnímání uspokojení, zpomaluje metabolismus v oblasti mozku, která je zodpovědná za obavy.

Dopamin ovlivňuje náladu, chování, spánek i poznání. Spjat je i s pocity motivace a odměn. Účastní se rozhodování, kreativních procesů. Pokud pět dopaminových receptorů správně nefunguje, je pravděpodobné, že se rozvine některá z poruch