Erektilní dysfunkce

Neschopnost udržet erekci penisu, problémy s erekcí a její kvalitou

Erektilní dysfunkce označuje dlouhodobé obtíže s dosažením a udržením erekce, které se objevují ve většině pokusů o sexuální styk. Nejedná se nicméně o neplodnost, erektilní dysfunkce se skutečně týká výhradně dosažení erekce, nijak nesouvisí s plodností.

Problémy s erekcí má polovina populace

Mezi padesátníky jde o problém postihující každého druhého muže, s rostoucím věkem je problém ještě častější. Neschopnost dosáhnout erekce se nicméně může objevit i v mladším věku.

Mezi nejčastější rizikové faktory patří cukrovka, ateroskleróza, hypertenze, chirurgické výkony v oblasti pánve a kouření, tedy vše, co může ovlivnit průchodnost cév a prokrvení penisu.

Také užívání některých typů léků může mít na erekci neblahý vliv (mimo jiné léky na vysoký krevní tlak, na žaludeční vředy, antimykotika), stejně jako špatná životospráva, nadměrná konzumace alkoholu či jiných návykových látek a psychické problémy plynoucí například ze stresu. Erektilní dysfunkce může být nicméně i projevem některého ze závažných onemocnění jako je cévní mozková příhoda, infarkt či cukrovka.

Dva typy problémů s erekcí

Typicky se erektilní dysfunkce dělí podle příčiny na dva typy:

  • Organická, kterou dále rozdělujeme na cévní, neurogenní a další, k problémům s erekcí zde dochází kvůli fyzickému zdravotnímu stavu člověka
  • Psychogenní, kdy je příčinou problémů s erekcí mentální stav člověka

Řešení problémů

Poruchy erekce je v současnosti možné řešit léky na předpis, které zajistí větší přívod krve do penisu, nebo výživovými doplňky, které přislibují lepší prokrvení a citlivost pohlavních orgánů.