Fluor

Nejreaktivnější prvek periodické soustavy a zároveň důležitá živina

Fluor je prvek nezbytný pro správné fungování lidského organismu, proto se o něj běžně obohacuje zubní pasta či pitná voda. Na Zemi je fluor 13. nejčastěji se vyskytujícím prvkem, najdeme jej především v půdě, kamenech, jílech a uhlí.

Pro jadernou energetiku

Fluoridové soli se po léta využívají při svařování či glazování skla, nezbytný je fluor pro jadernou energetiku. Využívá se při výrobě hexafluoridu uranu, který je třeba pro oddělování hlavních izotopů uranu. Hexafluorid síry se využívá coby izolace ve vysokosilových elektrických transformátorech. Chloroflorokarbony se zase využívaly v ledničkách, klimatizačních zařízeních či hasicích přístrojích. Jelikož se ale podílí na vzniku ozónové díry, od roku 1996 je jejich používání zakázáno.

Fluor je součástí řady chemických látek, například rozpouštědel a některých typů plastů, jako je teflon, využití nachází coby součást gore-texu, pro kabelovou izolaci, a je také základem kobercové pásky.

Zdraví dutiny ústní

Fluor se přidává do pitné vody, čímž napomáhá ochraně populace před zubním kazem, ze stejné důvodu je o fluor obohacena i zubní pasta. Vedle zubů potřebují příjem fluoru i naše kosti. Ve vysoké koncentraci je nicméně toxický, a jeho nadměrný příjem může naopak vyústit v zubní kaz či osteoporózu, potenciálně škodlivý je také pro ledviny, nervovou soustavu a svaly. Velmi nebezpečný je ve formě plynu, dráždí oči a dýchací ústrojí.

Fluor je častou složkou medikamentů, především těch užívaných při onkologických a kardiovaskulárních onemocněních, případně léků na podporu fungování nervové soustavy. Nedostatek fluoru bývá spojován s chabým zdravím dutiny ústní a osteoporózou.