Hyperhidróza

Nadměrné pocení

Pocení jako takové je záležitost zcela přirozená. Pokud se ovšem člověk začně potit ve zvýšené míře, než je nezbytně nutné pro tepelnou regulaci organismu, může to výrazně negativně ovlivnit kvalitu života.

Příčin je bezpočet

Hyperhidrózy známe dvě podoby - lokalizovaná, která se objevuje častěji, a generalizovaná, jež je méně častá. Lokalizovaná hyperhidróza se projevuje zejména v podpaží, na dlaních a na nohách, při hyperhidróze generalizované je postižené celé tělo.

Vedle toho je možné nadměrné pocení rozdělit na primární a sekundární. V případě primární hyperhidrózy bývá ve většině případů dědičnost, zatímco sekundární hypehidróza má vnější příčinu - často se jedná o různá onemocnění, například poruchy endokrinního systému, hypoglykemii, rakovinu či u žen menopauzu. Mezi další příčiny nadměrného pocení řadíme obezitu, akutní infekci organismu nebo se může objevit i po požití alkoholu.