Korneocyty

Terminálně diferenciované kožní buňky keratinocyty

Korneocyty utváří většinu stratum corneum, nejsvrchnější vrstvy epidermis. Skrze proces deskvamace se korneocyty neustále obměňují novými buňkami ze spodních vrstev kůže. Korneocyty jsou základní částí kožního pláště. Jedná se v podstatě o keratinocyty bez buněčného jádra a cytoplazmických organel. Korneocyty stoupají ze spodních vrstev kůže až k jejímu povrchu. Korneocyty v nižších částech stratum corneum jsou propojeny mezi sebou skrze specializované korneodesmozomy, které zajišťují soudržnost epidermis. Korneodesmozomy se nicméně rozpadají, jak korneocyty v rámci procesu deskvamace migrují až k povrchu kůže.

Různé stupně diferenciace

Korneocyty jsou keratinocyty v poslední fázi svého vývoje (diferenciace). Ve stratum basale, spodní vrstvě epidermis, podstupují keratinocyty buněčné dělení a následně stoupají k povrchu kůže. Během této migrace prochází několika stupni diferenciace, až se nakonec stanou keratinocyty v nejsvrchnější vrstvě kůže, tedy stratum corneum. Z povrchu kůže jsou procesem deskvamace, exfoliací nebo drhnutím tyto již plně keratinizované, odumřelé kožní buňky odstraňovány, čímž uvolňují místo dalším keratinocytům stoupajících k povrchu kůže ze spodních vrstev epidermis. Korneocyty tvoří z většiny keratinová intermediální filamenta, které jsou organizovány do souběžných svazků, čímž dodávají pleti celkovou strukturu.

Mechanická odolnost kůže

Vrstvy korneocytů epidermis dodávají její mechanickou odolnost, právě díky nim tak může fungovat jako bariéra chránící před fyzickým, chemickým či mikrobiálním poškozením. Pleť chrání mimo jiné před ultrafialovým zářením, jehož část odráží, a tím pádem brání apoptóze a poškození DNA buněk v těle. Korneocyty jsou totiž odumřelé buňky, patogeny ani ultrafialové záření proto pro ně není rizikem. Díky tomu, že jsou z povrchu kůže neustále odlučovány a nahrazovány novými, působí také proti vstupu patogenů do organismu. Vrstva korneocytů na povrchu kůže se kompletně obnoví za asi dva až čtyři týdny. Tyto buňky jsou navíc schopny k sobě přitáhnout a zároveň v sobě zadržet malé množství vody, čímž pleť udržují hydratovanou a podporují zachování její pružnosti.

Korneocyty obsahují drobné molekuly zvané přirozené zvlhčující faktory, které jsou za schopnost zadržet v sobě vodu zodpovědné.