Pigment

Chemická látka způsobující změnu zbarvení

Z biologického úhlu pohledu (nehovoříme nyní tedy o například o pigmentech malířských) je pigment jakýkoliv zabarvený materiál lidských, rostlinných a zvířecích buněk. Mnoho biologických struktur jako jsou pokožka, oči a vlasy obsahují pigmenty, jako je například melanin

Stařecké pigmentové skvrny

Také stařecké skvrny jsou způsobené pigmentem, konkrétně melaninem.