Preeklampsie

Zdravotní komplikace spjatá se těhotenstvím

Preeklampsie je zdravotní problém objevující se v těhotenství, pro něž je typický vysoký krevní tlak a známky poškození dalších orgánových systému, především ledvin a jater. Obvykle započíná během 20. týdne těhotenství u žen, jejichž krevní tlak byl doposud v normě. Dokonce i jemný vzrůst krevního tlaku může být známkou rozvoje preeklampsie.

Problematické terapie preeklampsie

Je-li preeklampsie neléčená, může mít závažné, dokonce až fatální následky jak pro ženu, tak dítě. V případě preeklampsie je jedinou možnou léčbou porod dítěte, a to i předčasný. 

Preeklampsie se někdy rozvíjí bezpříznakově, také vysoký tlak se může vyvíjet jen zvolna, nebo mít naopak skokový nárůst. Pravidelné měření krevního tlaku je důležitou součástí prenátální péče. Vykazuje-li tlak vyšší hodnoty než 140/90, jedná se abnormální stav vyžadující kontrolu lékaře.

Mezi další známky patří nadměrný obsah bílkovin v moči nebo jiné známky problémů s ledvinami, bolesti hlavy, problémy se zrakem, bolesti břicha pod žebry, zhoršené fungování jater, krátký dech a snížený počet krevních destiček v krvi, případně nárůst váhy a výrazné otoky hlavy a rukou.

Příčiny ani prevence nejsou zcela objasněné

Přesná příčina preeklampsie není známá, na jejím rozvoji se nicméně podílí řada faktorů. Podle některých lékařů stojí na jejím počátku placenta. V počátku těhotenství se v organismu vyvíjí nové krevní cévy, které ji mají zásobit krví. U žen s preeklampsií bylo pozorováno, že tyto krevní cesty nejsou dostatečně vyvinuté nebo nesprávně fungují. Příčinou toho mohou být problémy s imunitním systémem, nedostatečné prokrvení dělohy, poškození krevních cév a jisté typy genů.

Vzhledem k tomu, jak není uspokojivě objasněna příčina preeklampsie, nejsou stanovena ani preventivní doporučení.