Překyselení organismu

Nahromadění kyselin v organismu

Kyselost či zásaditost obecně určuje hodnota pH (z anglického potential of Hydrogen, tedy potenciál vodíku, který udává množství volných iontů vodíku H+), která se pohybuje mezi hodnotami jedna a čtrnáct. Je-li roztok neutrální, má hodnotu pH 7, s klesající hodnotou je roztok kyselý, pokud hodnota vzrůstá, je roztok zásaditý.

  • kyselém roztoku převažují kyselé látky
  • zásaditém roztoku převažují zásadité látky

Co se týče lidského organismu, je velmi důležité zachování pH krve a dalších tělesných tekutin těsně kolem ideální hodnoty 7,4. Jelikož vyloženě neutrální pH je 7, je evidentní, že v organismu musí mírně převažovat zásadité látky, zejména pak minerály.

Demineralizace

Převažují-li totiž v organismu látky kyselé, organismus se je neustále snaží neutralizovat zásadami. Někde je však musí vzít, minerály (zejména vápník) procesem demineralizace odebírá z tělesných tkání – cév, zubů, kostí i kloubů. V důsledku překyselení pak v organismus probíhají zánětlivé procesy a podle některých odborníků může být překyselení i významným faktorem rozvoje onkologických onemocnění.

Jak dochází k překyselení organismu? Faktorů ovlivňujících krevní pH je mnoho. Vlastním přičiněním nicméně můžeme změnit náš jídelníček, který bývá častou příčinou překyselení. Hlavními kyselinotvornými potravinami je rafinovaný cukr, maso a masné výrobky a alkohol.

Vedle toho však k organismu dochází k produkci kyselin i v důsledku duševní zátěže a špatného dýchání