REM spánek

Spánek charakterizovaný rychlými očními pohyby

Rychlé oční pohyby je unikátní fáze spánku savců chakaterizovaná náhodnými pohyby očí, nízkým svalovým tonusem celého těla a sklonem k lucidnímu snění. Tato fáze spánku je také známá pod názvem paradoxní spánek a někdy jako odsynchronované mozkové vlny.

Elektrická a chemická aktivita regulující tuto fázi pochází pravděpodobně z mozkového kmenu a charakterizuje ji nadbytek neurotransmiteru acetylcholinu, kombinovaný s téměř kompletní absencí neurotransmiterů histaminu, serotoninu a noradrenalinu. Propojení levé a pravé hemisféry mozku je v REM fázi výrazné, zejména v momentech lucidního snění.