Serotonin

5-hydroxytryptamin (5-HT), látka, která se přirozeně nachází v lidském těle a ovlivňuje mnoho procesů v něm

Serotonin je neurotransmiter přenášející signály mezi nervy. Primárně se nachází v mozku, střevech a krevních destičkách. Předpokládá se, že se podílí na aktivitě hladkého svalstva, přenosu signálů mezi nervovými buňkami, reguluje cyklické tělesné procesy a má podíl na tvorbě pocitů štěstí a blahobytu. Podle některých vědců je serotonin zodpovědný za stabilní nálady a jeho nedostatek vede k depresím.

Serotonin se utváří biochemickou konverzí bílkoviny tryptofanu a chemického reaktoru tryptofan hydroxylázy, které společně utváří 5-hydroxyltryptamin (5-HT), tedy serotonin. Nejčastěji se serotonin nazývá neurotransmiterem, považován ale bývá i za hormon. Utváří se v mozku a střevech a asi 90 % veškerého serotoninu v těle se nachází v gastrointestinálním traktu. Vedle toho se nachází v krevních destičkách a centrální nervové soustavě. Protože se ale vyskytuje v celém těle, pravděpodobně ovlivňuje širokou škálu jeho fyziologických i psychologických funkcí.

Co serotonin dělá?

Coby neurotransmiter přenáší signály mezi nervovými buňkami (neurony) a reguluje jejich intenzitu. Pravděpodobně hraje klíčovou roli ve fungování centrální nervové soustavy, ale i obecném fungování těla a vliv má i na gastrointestinální trakt. Podle studií mí vliv na metabolismus kostí, produkci mateřského mléka, regeneraci jater a dělení buněk.

Serotonin ovlivňuje:

  • Fungování střev
  • Náladu
  • Srážlivost krve
  • Závratě
  • Hustotu kostní hmoty
  • Libido
  • Spánek

Nedostatek serotoninu bývá spojován s depresemi, ačkoliv konkrétní mechanismus a míra jeho podílu není jasně stanovena.