Sodium lauryl sulfát

SLS, široce používaná chemická látka v produktech osobní péče, která může dráždit kůži

Sodium lauryl sulfát je detergent a surfaktant, který rozkládá povrchové napětí a rozděluje molekuly, aby umožnil lepší účinek produktu. Protože je natolik účinný a zároveň levný, využívá se v řadě produktů nejen osobní péče, ale i v domácích a průmyslových čistidlech, například v odmašťovačích motorů a silných detergentech.

Způsobuje rakovinu?

Tomu, zda je sodium lauryl sulfát nebezpečný organismu, se již řadu let věnuje mnoho studií, které se primárně zaměřují na spojitost mezi SLS a rakovinou. Může tedy sodium lauryl sulfát způsobovat rakovinu? Na přímou souvislost zatím nikdo nepoukázal.

Dráždí kůži!

Prokázány však byly jeho jiné nežádoucí vedlejší účinky, především jeho schopnost dráždit kůži již při velmi nízkých koncentracích. Vyšší koncentrace bývají dokonce spojovány s vážným podrážděním, a dokonce žíravým účinkem na kůži. Produkty s SLS s koncentrací vyšší než 1 % proto nejsou doporučovány pro dlouhodobý kontakt s kůží. Řada čistidel však obsahuje sodium lauryl sulfát v koncentraci běžně přesahující 10 %.

Coby složka zubních past může sodium lauryl sulfát dráždit také dásně a tkáň v dutině ústní, v šamponu může negativně ovlivňovat vlasovou část hlavy, způsobovat svědění, lupy a dokonce vypadávání vlasů.

Ukládá se v těle

Vedle dráždivého účinku na kůži a tkáně existují i studie poukazující na množství sodium lauryl sulfátu v mozku, plicích, játrech a srdci po jeho vnější aplikaci na kůži, vlasovou část hlavy či zuby při ústní hygieně. Sodium lauryl sulfát v organismu navíc působí podobně jako estrogen, tudíž může hrát roli i při rozvoji řady onemocnění, toto tvrzení však stále není potvrzené. U dětí působí sodium lauryl sulfát negativně na zrakové ústrojí.

Sodium lauryl sulfát se objevuje v řadě produktů – v běžných mýdlech, čistidlech, ústních vodách, zubních pastách, dekorativní kosmetice, tělových mýdlech, pěnách a šamponech.