Stratum basale

Nejhlubší vrstva epidermis

Stratum basale neboli stratum germinativum je nejspodnější vrstvou epidermis (pokožky), kterou propojuje s bazální laminou, extracelulární vláknitou vrstvou, na níž již navazuje svými vrstvami dermis (škára). Buňky ve stratum basale se váží k dermis prostřednictvím kolagenních vláken a formují tak dermální papilu, která posiluje spojení mezi dermis a epidermis. Čím větší je její zvlnění a záhyby, tím pevnější spojení utváří.

Bazální buňky tvořící keratinocyty

Stratum basale je tvořena jednou vrstvou buněk, primárně buněk bazálních. Bazální buňky jsou kmenové buňky kvádrovitého tvaru, z nichž se v průběhu vývoje mohou utvořit keratinocyty. Veškeré keratinocyty v epidermis vznikají právě v této jediné vrstvě buněk, v níž neustále probíhá mitóza zabezpečující vznik nových buněk.

Jak nové buňky vznikají, ty existující jsou jejich tlakem vytlačovány směrem nahoru, k povrchu kůže a pryč ze stratum basale do vyšších vrstev epidermis. Vedle bazálních buněk se ve stratum basale vyskytují ještě dva další typy buněk. Prvním z nich jsou Merkelovy buňky, které fungují jako hmatové receptory a jsou zodpovědné za stimulace nervových zakončení, jejichž aktivitu mozek vnímá jako dotyk. Nejvíce se Merkelových buněk vyskytuje na ploskách nohou a na dlaních.

Zde se tvoří opálení

Druhým typem buněk jsou melanocyty, které produkují kožní barvivo melanin. Ten dodává barvu vlasům a kůži. Epidermis vedle toho chrání před poškozením ultrafialovým zářením.

V místě, kde se dotýká stratum basale a papilární vrstva podkoží, se v době, kdy v děloze roste plod, utváří jedinečné otisky prstů.