Xenobiotika

Chemické látky, které se mohou vyskytovat v živých organismech, nicméně se v nich nevyskytují přirozeně

Xenobiotika jsou jakékoliv chemické látky nacházející se v živých organismech, které jsou ale v těchto organismech cizorodé v tom smyslu, že je organismy samy neprodukují a nejsou jejich přirozenou složkou, stejně jako nejsou běžnou součástí jejich stravy.

V případě lidí se jedná o většinu léků, protože ty nejsou v lidském organismu produkovány přirozeně a nejsou ani konzumovány za běžných podmínek v běžné stravě.

Cizorodé částice, které je třeba vyloučit

Podle další z definic jsou xenobiotika v organismu přítomná ve vyšších než běžných koncentracích. Často se jedná o zcela uměla vytvořené látky, které dříve, než byly vyrobeny synteticky, neexistovaly.

To, co je nicméně xenobiotikum pro některý organismus, pro jiný organismus být xenobiotické nemusí. Například když živočich sám produkuje nějaký typ toxinu coby ochranu před predátory, pro ně samotné xenobiotický toxin není, pro predátora se ale již o xenobiotikum jedná.

Objeví-li se xenobiotikum v lidském organismu, prostřednictvím procesu xenobiotického metabolismu se jej organismus snaží vyloučit. Chemická struktura xenobiotika je pozměněna nebo rozložena, aby mohlo být snáze organismem vyloučeno. Největší důraz ohledně xenobiotik je samozřejmě kladen na to, zda a jak během svého metabolismu ovlivňují fungování organismu.