Adrenalin

Významný hormon a neurotransmiter, spjatý s noradrenalinem

Adrenalin a noradrenalin jsou dva rozdílné, ale zároveň pevně spjaté hormony a neurotransmitery. Produkovány jsou v centru nadledvinek a v některých neuronech centrálního nervového systému. Následně jsou uvolňovány do krevního oběhu a působí jako chemické mediátory, přenáší nervové impulzy do různých tělesných orgánů.

Připraví tělo na stres

Adrenalin ovlivňuje řadu procesů, které se liší v závislosti na tom, na jakou buňku působí. Jeho celkový účinek je nicméně připravit organismus na reakci na stresovou událost. Proto je jedním z klíčových mechanismů jeho účinku zrychlení srdečního tepu, krevního tlaku, roztažení plic pro větší kapacitu dýchání nebo rozšíření zorniček, přívod většího množství krve do svalů či maximalizace hladiny krevního cukru pro lepší zásobení mozku energií.

Noradrenalin se uvolňuje především z nervových zakončení sympatetického nervové systému a v menším množství z adrenální medully a na rozdíl od adrenalinu, který se uvolňuje nárazově v případě akutního stresu, je noradrenalin do krevního oběhu uvolňován kontinuálně.

Okamžitě po stresu

K uvolnění adrenalinu do oběhu dochází během dvou až tří minut od prvního setkání se stresem, po jeho ustání se zpomaluje i sekrece adrenalinu, jak ubývá nervových signálů vedených do nadledvinek.

Stresová událost stimuluje i produkci adrenokortikotropního hormonu z hypofýzy, který podporuje produkci steroidního hormonu kortizolu, opět z nadledvinek (z jejich kůry). Kortizol upravuje tělesný metabolismus nikoliv během akutního stresu, ale spíše v případě stresu chronického.