Antidepresiva

Léky působící proti depresím

Antidepresiva, která musí vždy předepisovat lékař, mohou ulevit od symptomů depresí, sociálních úzkostných poruch, úzkostí, sezónní afektivní poruchy a dalších negativních psychických stavů. V mozku vyrovnávají hladiny neurotransmiterů, o nichž se věří, že jsou zodpovědné za změny nálad a chování.

První antidepresiva se na trhu objevila v 50. letech, nicméně v posledních několika dekádách jejich spotřeba prudce narůstá. Jejich užívání přitom není prosto vedlejších negativních účinků.

Antidepresiva se člení do pěti kategorií

SSRI, NRI & SNRI

Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, Selektivní inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu & Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu

 • V současnosti jsou nejčastěji předepisovaným typem antidepresiv
 • Poslední zmiňované jsou modernější formou
 • Využívají se pro léčby depresí, poruch nálad, méně často pak pro poruchy pozornosti, obsesivně-kompluzivní poruchy, úzkostné poruchy, symptomy menopauzy, fibromyalgie a chronické neuropatické bolesti
 • Navyšují hladinu serotoninu (a/nebo noradrenalinu v případě SNRI ci NRI), neurotransmiterů zodpovědných za stabilizaci nálady
 • Inhibují vychytávání, čili zpětné vstřebávání těchto neurotransmiterů v mozku, pro buňky v mozku je díky tomu snazší přijímat a vysílat signály, což v důsledku stabilizuje náladu

Tricyclická antidepresiva

 • Nejstarší typ antidepresiv
 • Své označení získaly díké své chemické struktuře
 • Využívají se pro terapii depresí, fibromyalgie a některých typů úzkostných poruch

MAOI

Inhibitory monoaminooxidázy

 • Skupina silných antidepresiv, která se obvykle předepisují po užívání SSRI, NRI a SNRI typů antidepresiv, když tyto nepřinášejí žádoucí účinek
 • Tento typ antidepresiv brání aktivitě enzymu monoaminooxidázy, který v mozku napomáhá rozkladu neurotransmiterů, jako je serotonin
 • Pokud dojde k omezení rozkladu serotoninu, zůstává jej v organismu vyšší hladina, a teoreticky tak dochází ke stabilizaci nálady