Glaukom

Lidově zelený zákal, onemocnění zrakového ústrojí

Termínem glaukom označujeme skupinu zdravotních komplikací očí, při nichž dochází k poškození očního nervu nezbytného pro dobrý zrak. K poškození obvykle dochází v důsledku příliš vysokého nitroočního tlaku. Nejčastěji se objevuje u osob vyššího věku.

Jeho nejběžnější forma se objevuje postupně, postižený si často onemocnění proto všimne až v pokročilém stadiu. Dojde-li v důsledku glaukomu k oslepnutí, je toto poškození nevratné. Důležité jsou proto pravidelné prohlídky u očního lékaře, který může počínající onemocnění diagnostikovat a zahájit včasnou léčbu. Ta může oddálit nebo zcela zabránit oslepnutí. V případě pozitivní diagnózy je nutná léčba až do konce života.

Různé symptomy zeleného zákalu

Symptomy glaukomu se liší dle jeho typu. Objevit se mohou slepá místa v periferním či centrálním úhlu pohledu u obou očí a v pokročilých stadiích tunelové vidění (primární glaukom otevřeného úhlu). V případě akutního primárního glaukomu uzavřeného úhlu se objevují bolesti hlavy a očí, rozmazané vidění, závratě a zvracení, zarudnutí očí. V případě neléčeného glaukomu dochází často k oslepnutí, jemuž dokonce ani zhruba v 15 % případů léčba nedokáže zabránit, kdy podle statistik dochází k oslepnutí alespoň jednoho oka během dvaceti let od propuknutí nemoci.

Glaukom vzniká poškozením očního nervu. Jak dochází k jeho dalšímu poškozování, v zorném poli začínají vznikat slepé skrvny, které se zvětšují. Za poškození nervu je dosud zcela neobjasněným mechanismem zodpovědný zvýšení tlak uvnitř oka.

K nárůstu nitroočního tlaku dochází v důsledku hromadění nitrooční tekutiny. Za normálních okolností tato tekutina proudí do přední komory oka trabelukární síťovinou, dojde-li nicméně k nadprodukci tekutiny nebo nefunguje správně její odvádění, nitrooční tlak vzrůstá .

Typy glaukomu

  • Primární glaukom otevřeného úhlu: Nejběžnější forma, kdy je blokováno fungování tkáně odvádějící nitrooční tekutinu, čímž vzrůstá tlak v oku poškozující optický nerv. Postupně vznikající onemocnění, které bývá často diagnostikováno až příliš pozdě na to, aby byla léčba a prevence ztráty zraku účinná.
  • Primární glaukom uzavřeného úhlu: Duhovka se vyboulí dopředu a zablokuje odvodný kanál. Tekutina pak nemůže volně proudit v oku a tlak vzrůstá. Existuje forma akutní a chronická, přičemž akutní může vzniknout náhlým rozšířením očních panenek.
  • Glaukom s normální tenzí: V tomto případě dochází k poškozením očního nervu navzdory tomu, že nitrooční tlak má normální hodnotu. Přesná příčina rozvoje tohoto typu glaukomu není známa. Důvodem může být mimo jiné zvýšená citlivost očního nervu nebo nedostatečné zásobení oka krví.
  • Pigmentární glaukom: Zrna pigmentu z duhovky se usazují v odvodných kanálcích, čímž zpomalují nebo zcela brání odtoku oční tekutiny. Dojít k němu může například během náročných fyzických aktivit.

Dědičné onemocnění

Glaukom je dědičné onemocnění, rizikovým faktorem jsou vedle genů také vyšší věk, výskyt vysoké hodnoty nitroočního tlaku, absolvování chirurgického zákroku v oblasti očí, některé typy onemocnění (hypertenze, diabetes, onemocnění kardiovaskulární soustavy), dlouhodobé užívání steroidů ve formě očních kapek.

Co se týče prevence, je vhodné docházet k lékaři na pravidelná vyšetření očí, nepřemáhat se během cvičení a nevystavovat zrak přímému slunci.

V případě včasné diagnózy se coby léčba doporučují oční kapky a medikamenty na snížení nitroočního tlaku, v případě již pokročilého glaukomu jsou vhodnou léčbou chirurgické zákroky, které zlepší odvádění tekutiny z oka, a tím sníží tlak v oku.