LDL cholesterol

Tzv. „zlý cholesterol“

Cholesterol jako takový je látka na bázi tuku. Tuk, protože není ve vodě rozpustný, nemůže být samostatně transportovaný krví. Cholesterol se proto váže na určité typy bílkovin, které působí jako transportační činidla. Ta mohou vedle cholesterolu přenášet také triglyceridy a fosfolipidy, tedy další typy tuků.

Tato propojení tuku a bílkovin se nazývají lipoproteiny. Nízkohustotní lipoprotein (LDL – Low Density Lipoprotein) je jedním z pěti hlavní typů tělesných lipoproteinů a významné transportační činidlo cholesterolu. Nízkohustotní lipoprotein se nazývá, protože jeho částice mají nižší hustotu než ostatní druhy cholesterolových částic. Jeho větší množství v krvi bývá spojována se zvýšeným rizikem srdečně-cévních onemocnění.

Kornatění tepen

LDL cholesterol je důležitým markerem rizika rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, jeho vyšší hladiny bývají spjaty s vyšším rizikem aterosklerózy. Na povrchu buněk jsou specializované receptory, které na sebe LDL-cholesterol váží. Jejich nedostatek může snižovat absorpci cholesterolu buňkami, v důsledku čehož zůstává cholesterol v oběhu a roste jeho hladina.

Hladina cholesterolu se v Evropě obvykle měří v milimolech na litr krve. Hladina samotného LDL-cholesterolu se poté dopočítává kalkulací tzv. Friedewaldovou rovnicí, která zahrnuje celkový cholesterol, HDL-cholesterol a triglyceridy.

Jak ovlivnit hladinu LDL cholesterolu?

Přestat kouřit, začít konzumovat celozrnné produkty, olivový olej, ovoce a zeleninu ve větší míře. Omezit byste naopak měli saturované tuky, tedy především masné a mléčné výrobky, a zcela vyhnout byste se měli trans mastným kyselinám. Také konzumace vlákniny napomáhá LDL cholesterol snižovat, napomoci může i úprava hmotnosti. Lékař také může předepsat medikaci.