Parkinsonova choroba

Onemocnění postihující nervovou soustavu

Parkinsonova nemoc je progresivně postupující onemocnění postihující nervovou soustavu s negativním vlivem na pohyblivost. Symptomy se objevují postupně, počínat mohou často nezřetelným třesem ruky, otokem či zpomalením pohybů. V raných fázích může dojít k redukci obličejového výrazu či zpomalení řeči, s postupem onemocnění se nicméně symptomy stávají stále viditelnějšími.

Typický třes

Symptomy onemocnění se liší jednotlivec od jednotlivce. Zpočátku se často objevují pouze na jedné polovině těla, a také v průběhu onemocnění bývá tato prvně postižená polovina těla onemocněním poznamenaná hůře. Typickými znaky jsou třes končetin, zpomalení pohybu, tuhnutí svalů, dochází ke zhoršení postury a problémům s rovnováhou. Také automatizované pohyby se zhoršují, v průběhu nemoci se mohou objevit problémy s usmátím se či mrkáním. Podobně může dojít ke změnám řečového projevu nebo problémům s psaním, především ručním.

V případě Parkinsonovy choroby dochází k odumírání či postupnému rozpadu nervových buněk. Řada symptomů je zapříčiněna právě ztrátou neuronů produkujících dopamin. Jakmile se sníží hladina dopaminu v těle, aktivita mozku není optimální, což vede k viditelným projevům onemocnění. Příčiny vzniku Parkinsonovy choroby nejsou známy, roli nicméně hrají pravděpodobně geny, respektive dosud neidentifikované genetické mutace.

Vliv mají pravděpodobněji také vnější podmínky. Lékaři navíc identifikovali změny, k nimž u osob s Parkinsonovou chorobou dochází. Stále nicméně není zcela objasněn, co je jejich příčinou.

Častější u mužů

Rizikovým faktorem onemocnění je především vyšší věk a dědičnost, častěji se Parkinsonova choroba objevuje u mužů, než u žen. Mírně zvýšit riziko rozvoje onemocnění může také dlouhodobý kontakt s pesticidy a herbicidy.

V souvislosti s onemocněním může docházet ke zhoršení kognitivních schopností, objevit se mohou deprese, úzkosti, apatie. Ze zdravotních komplikací pak problémy s polykáním, kousáním a příjmem stravy celkově, močovým měchýřem, zácpa nebo poruchy spánku. Dojít může také ke změnám krevního tlaku, objevit se mohou bolesti, únava, výjimkou nebývá sexuální dysfunkce.

Protože dosud není uspokojivě stanovena příčina onemocnění, neexistuje ani oficiální prevence. Podle některých výzkumů může riziko rozvoje Parkinsonovy choroby snižovat pravidelné aerobní cvičení a pravidelná konzumace kofeinu. Parkinsonova choroba je nevyléčitelná, existují nicméně léky umožňující lepší kontrolu nad symptomy onemocnění. Možností je také operace mozku slibující úlevu od příznaků choroby.