pH

Hodnota určující kyselost či zásaditost daného roztoku

Značka pochází z anglického potential of Hydrogen, tedy potenciál vodíku, který udává množství volných iontů vodíku H+.

Překyselení organismu

Kyselost či zásaditost roztoku vyjadřujeme na škále pH, která má hraniční body 0 (reprezentuje silnou kyselost) a 14 (reprezentuje silnou zásaditost). Hodnota 7, která se nachází uprostřed škály, je neutrální.

Krev a další tekutiny v organismu (kromě moči, jejíž pH v průběhu dne kolísá) se pohybuje mezi 7,35 a 7,45, idelální hodnota je 7,40. Jakmile se pH od těchto hodnot výrazně vychýlí, začíná to mít negativní dopad na organismus, v případě výchylky klesající se jedná o stav známý jako překyselení organismu.

Nejčastěji vyhledáváte: ph kyselin, ph kyseliny, resorcinol ph, ph glycerol, chlor ph, hemoglobin ph, bentonit ph