Respirační acidóza

Respirační překyselení organismu

Na rozdíl od metabolické acidózy dochází k respiračnímu překyselení organismu v momentě, kdy je z plic během dýchání nedostatečně vylučován oxid uhličitý, který posléze zůstává v krvi.

Nižší pH krve a vyšší kyselost

Tam se rozpouští a chemickou reakcí se mění na kyselinu uhličitou, a zvyšuje tak kyselost krve.

Jaké jsou příčiny respirační acidózy? Nedostatečné dýchání mohou mít za následek plicní onemocnění jako astma, bronchitida nebo například obstrukce dýchacích cest.