Solárium

Zařízení s UV lampami, které slouží k umělému opálení těla

Solárium je elektrické zařízení, které vysílá ultrafialové záření (typicky zhruba 95% UVA a 5% UVB), jenž na těle vyvolá umělé opálení. Klasická solária využívají několika fluorescentních lamp s fosforovou směsí, které jsou navrženy k tomu, aby vyzařovaly obdobné záření jako Slunce. Kromě toho existují i zařízení se speciálními křemíkovými lampami, systémem reflektorů a filtrů. Ty jsou však mnohem dražší, a proto je jejich využívání méně časté.

Nemoci i stárnutí

Světová zdravotnická organizace nedoporučuje návštěvy solárií za účelem pouze opálení (naopak někteří dermatologové doporučují návštěvy solárií kvůli zlepšení ekzémů a dalších problémů s pletí). Na lidské zdraví má totiž ultrafialové záření skutečně nepříznivý vliv a podílí se na vzniku rakoviny kůže, šedého zákalu a předčasného stárnutí pleti. Studie prokazují, že časté návštěvy solárií jsou spojeny se zvýšeným rizikem rozvoje rakoviny kůže včetně melanomu.

Je-li solárium opakovaně navštěvováno bez použití speciálních brýlí, může způsobit tzv. sněžnou slepotu.