Elasticita pleti

Schopnost pleti roztáhnout se a stáhnout zpět do původního tvaru

V mladším věku je elasticita kůže díky vyšší tloušťce dermis a většímu obsahu kolagenu a elastinu výraznější. V souvislosti se stárnutím pleti dochází k oslabení elasticity, protože se snižuje výška dermis a tak obsah kolagenu i přirozené kyseliny hyaluronové v pleti. Negativní účinky na elasticitu pleti má i nadměrné vystavování se slunečnímu záření či kouření. Je zajišťována nervy, lymfatickými a krevními cévami, stejně jako sítí vláknitých tkání.