HDL cholesterol

Tzv. „hodný“ cholesterol

HDL cholesterol je zván „hodným“ cholesterolem proto, že z krevního oběhu odstraňuje škodlivý LDL cholesterol. Jeho dostatečná hladina díky tomu může snižovat náchylnost ke kardiovaskulárním onemocněním, ale pozor – jeho nedostatek může riziko zvyšovat.

Zkratka HDL pochází z anglického výrazu „high-density lipoprotein“, tedy vysokohustotní lipoprotein. Každá jednotka HDL cholesterolu sestává z cholesterolového středu, který obklopuje lipoprotein. Oproti ostatním typům cholesterolu má tato částice vysokou hustotu, odtud pramení označení vysokohustotní.

Aby mohl cholesterol putovat krevním oběhem, potřebuje transportační činidlo, tedy právě lipoprotein. Cholesterol totiž není jen škodlivý, ve skutečnosti se jedná o základní typ tuku nezbytný pro fungování organismu a všech tělesných buněk.

Jak zlepšuje HDL cholesterol stav kardiovaskulární soustavy?

Pozitivně působí na škodlivý LDL cholesterol. Vyhledává v krevním oběhu jeho molekuly, které redukuje a odesílá je směrem do jater, kde dojde k jejich přeměně. HDL cholesterol navíc působí blahodárně na krevní cévy, z jejichž vnitřních povrchů odstraňuje usazený plak a neutralizuje jejich poškození.

Jak navýšit hladinu HDL cholesterolu?

Zlepšete svůj životní styl – přestaňte kouřit, zařaďte pravidelnou fyzickou aktivitu a snažte se udržet si optimální tělesnou váhu, nebo hmotnost alespoň upravte. Další možnost je samozřejmě úprava hladiny cholesterolu medikací (statiny).