Solární lentigo

Neškodná, tmavě zbarvená ploška na kůži

Solární lentigo vzniká v důsledku vystavení pokožky ultrafialovému záření, ať došlo ke spálení kůže či nikoliv. UV záření způsobuje lokální proliferaci (nadměrné množení) melanocytů a akumulaci melaninu v buňkách kůže (keranocytech). Solární lentigo je zcela běžná záležitost, zejména u lidí starších čtyřiceti let.

Velikost i barva se různí

Solární lentigo je rovná, ostře ohraničená ploška na kůže. Může být kulatá, oválná nebo nepravidelného tvaru. Jeho barva se různí od odstínu pleti, odstínu opálené pokožky až k tmavě hnědé nebo dokonce černé. Velikost solárního lentiga může být několik málo milimetrů, ale i několik centimetrů a mohou jej pokrývat šupinky.

Solární lentiga se objevují často ve větším počtu na oblastech těla, které jsou nejvíce vystaveny slunečnímu záření, tedy zejména na obličeji či hřbetech rukou. Objevují se jak u lidí se světlou, tak tmavou pokožkou, častější jsou u lidí se světlou pletí. Protože se solární lentigo se zpravidla vyskytuje mnohočetně, je často považováno za kosmetický problém.

Bez ošetření obvykle zůstává solární lentigo na pokožce navždy. Redukovat jeho vzhled pomáhá kryoterapie a laserové ošetření. Zesvětlující látky typu hydrochyninon nejsou pro ošetření efektivní. Ideální je proto prevence, a to minimalizace dopadu slunečního záření a používání opalovacích krémů s ochranným SPF faktorem. S prevencí je však třeba začít již v mladším věku.