Vitiligo

Onemocnění, při němž na pleti vznikají bílé skrvny bez pigmentu

Vitiligo je porucha, u níž dochází ke vzniku bílých fleků na kůži na různých částech těla. Důvodem je fakt, že jsou poničeny buňky, které produkují v pleti pigment. Tyto buňky mají název melanocyty. Vitiligo může nicméně mimo nich postihovat také mukózní membrány, jako jsou tkáně v ústech či nose, a oči.

Příčiny vzniku vitiliga není známá. Je možné, že se jedná o autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém chybně napadá části svého vlastního těla. V případě vitiliga pak imunitní systém může ničit melanocyty v pleti. Je však také možné, že jeden či více genů mohou osobu učinit náchylnější k rozvoji vitiliga.

Příčina stále nejasná

Pro některé vědce je možná příčina vitiliga ještě jiná – melanocyty se podle nich ničí samy. Další vědci předpokládají, že vitiligo způsobí jednotlivá událost jako například výrazné spálení sluncem nebo emoční stres. Žádná z těchto zmínených příčin však nikdy nebyla uspokojivě prokázána.

Nejčastěji dochází k rozvoji onemocnění po dvacátém roku věku osoby, nicméně objevit se může v podstatě kdykoliv v průběhu života. Objevuje se stejně u obou pohlaví, bez ohledu na lidskou rasu. U osob s tmavou pletí je však vitiligo více viditelné. Šance, že dojde k rozvoji vitiliga, je vyšší u osob trpících nějakým autoimunitním onemocněním (například hypertyroidismus). Vědci ovšem stále neví, jaká je vazba mezi vitiligem a těmito autoimunitními onemocněními. Nahrává tomu i skutečnost, že většina lidí trpících vitiligem, netrpí žádným dalším autoimunitním onemocněním. Vitiligo také postihuje celé rodiny. U dětí, jejichž rodiče mají vitiligo, je vyšší riziko rozvoje této poruchy. Přesto však většina potomků osob trpících vitiligem tuto poruchu nezískají.

Hlavním znakem vitiliga jsou bílé skrvny na pleti, zejména v oblastech, na něž dopadá nejvíce slunečního záření, jako jsou obličej, ruce, nohy a rty. Mezi další často postižené oblasti patří podpaží, okolí úst, oči, nozdry, pupík a genitálie. U některých postižených osob se skrvny dále nerozšiřují, u jiných naopak a nelze stanovit, kdy k jejich dalšímu rozšíření dojde.

Co se léčby týče, je možné vitiligo řešit medikamenty, chirurgicky nebo kosmetickými přípravky.