VLDL cholesterol

Typ škodlivého cholesterolu

Zkratka VLDL se vztahuje k anglickým termínům very-low-density lipoprotein, tedy lipoprotein s velmi nízkou hustotou. VLDL cholesterol vzniká v játrech, odkud se uvolňuje do krevního oběh. Jednotlivé částice VLDL cholesterolu na sobě do dalších tkání transportují triglyceridy, další typy tělesných tuků.

Opět škodlivý cholesterol

VLDL cholesterol je podobný LDL cholesterolu, rozdíl ale tkví v tom, že LDL transportuje cholesterol, zatímco VLDL právě triglyceridy. Stejně jako LDL patří také VLDL cholesterol mezi škodlivé typy cholesterolů, jelikož se může též podílet na ukládání plaku v tepnách a rozvoji aterosklerózy.

Plak je mazlavá, lepivá látka tvořená cholesterolem, tukem, vápníkem a dalšími látkami, které se vyskytují v krvi. S postupem času se plak zpevňuje, tuhne a vyrovnává tepny. Snižuje se tak zásobení těla krví bohatou na kyslík a další živiny, a dochází k rozvoji kardiovaskulárních onemocnění.

Oproti ostatním typům cholesterolu se hladina VLDL cholesterolu neměří. Odhaduje se na základě obsahu triglyceridů v krvi, kdy VLDL cholesterol tvoří asi jednu pětinu všech triglyceridů. Je-li však hladina triglyceridů velmi vysoká, nebývá tento odhad přesný.

Jak pozitivně ovlivnit hladinu VLDL cholesterolu?

Snížením hladiny triglyceridů, tedy s pomocí klasických doporučení, jakými jsou zhubnutí za pomoci cvičení a úpravy stravy. Důležité je zaměřit se na konzumaci tzv. zdravých tuků (avokádo, olivový olej, semena, ořechy) a vyvarovat se potravin s přidaným cukrem a alkoholu.